Arbetsrättsjuristerna i Norr

Arbetsrättsjuristerna i Norr är en fullservicebyrå inom arbetsrätt. Vi erbjuder både privatpersoner och företagare juridiskt stöd inom alla frågor som hör arbetslivet till.

Vi hjälper dig som är anställd

En anställning grundar sig på ett individuellt anställningsavtal och innebär rättigheter såväl som skyldigheter både för dig som anställd som för din arbetsgivare.

Läs mer »

Vi finns till för arbetsgivare

Som arbetsgivare är de anställda ofta en av din verksamhets främsta tillgångar. Intresset av att tillgodose sina anställdas krav och önskemål ställs därför ofta mot det nödvändiga i att bedriva verksamheten på bästa ekonomiska sätt.

Läs mer »

Kurser & seminarier

Vi anordnar kurser och seminarier inom ramen för våra verksamhetsområden och skräddarsyr gärna kurser utifrån ert företags önskemål. Beroende på kursdeltagarnas behov utformar vi generella arbetsrättskurser i olika nivåer.

Läs mer »