Vi hjälper dig som är anställd

En anställning grundar sig på ett individuellt anställningsavtal och innebär rättigheter såväl som skyldigheter både för dig som anställd som för din arbetsgivare. Med din anställning följer rättigheter som till exempel semesterledighet, sjukledighet, ersättning för övertidsarbete eller obekväm arbetstid och föräldraledighet m.m. Din arbetsgivare är också skyldig att iaktta flertalet regler vid exempelvis omorganisationer, uppsägningar och i fråga om arbetsmiljö. Därtill uppkommer ofta frågor gällande exempelvis sekretess och konkurrensklausuler i samband med att din anställning avslutas.

Oavsett hur stor eller liten din fråga är, hjälper vi dig att klargöra det aktuella rättsläget inom dessa och många fler områden och biträder dig i arbetsrättsliga tvister. Läs mer under våra verksamhetsområden eller kontakta oss.