Vi finns till för arbetsgivare

S om arbetsgivare är de anställda ofta en av verksamhetens främsta tillgångar. Intresset av att tillgodose sina anställdas krav och önskemål ställs därför ofta mot det nödvändiga i att bedriva verksamheten på bästa ekonomiska sätt. Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet är mycket stark inom arbetsrätten och kan innebära såväl omorganisationer och neddragningar som nyrekryteringar och upprättandet av nya bonusavtal. Därutöver uppkommer ofta frågor om anställningsavtal, konsultavtal, policys, sekretess, konkurrensklausuler, företagshemligheter och den anställdes lojalitetsplikt m.m.

Vi klargör det aktuella rättsläget inom dessa och många fler områden, hjälper er att förhandla de åtgärder er verksamhet kräver med berörda fackförbund och biträder er i arbetsrättsliga tvister. Läs mer under våra verksamhetsområden eller kontakta oss.