Verksamhetsområden

Vi erbjuder både företagare och privatpersoner juridiskt stöd inom alla frågor som hör arbetsrätten till, bland annat följande:

 • Anställningsavtal
 • Arbetsmiljö och arbetstid
 • Avslutsavtal
 • Diskriminering
 • Företagshemligheter
 • Företagsöverlåtelser/övergång av verksamhet
 • Konkurrensklausuler
 • Neddragningar
 • Omorganisationer
 • Tvister
 • Konsultavtal
 • Fackliga förhandlingar